Chemeko - System Sp. z o.o.

UL. Jerzmanowska 4-6
54-519 Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Zobacz na mapie

Telefon: 0713384087
Fax: 048713499143
Strona www: www.chemekosystem.pl
E-mail:

Opcje

 • Wersja do wydruku
 • Pobierz wersję pdf
 • Dodaj do schowka
 • Zaplanuj trasę
Systemy Gospodarki Odpadami

Chemeko – System Sp. z o.o. istnieje od 1999 roku i jest wiodącą na terenie Dolnego Śląska firmą zajmującą się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych i przemysłowych. Posiadając status RIPOK (regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych) mamy możliwość kompleksowego zagospodarowania odbieranych odpadów w procesach odzysku oraz unieszkodliwiania z wykorzystaniem własnych, nowoczesnych instalacji takich jak:
 • instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,
 • instalacja do kompostowania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych biodegradowalnych,
 • linia do produkcji paliw alternatywnych,
 • składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.
 
Posiadanie tak szerokiego zaplecza pozwala w pełni kontrolować przebieg świadczonych usług, jednocześnie gwarantując najwyższą jakość oraz dbałość o środowisko naturalne zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Spółka posiada ponadto certyfikowany system zarządzania jakością i środowiskiem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004.
 
Działalność firmy to przede wszystkim:
 • odbiór odpadów komunalnych i przemysłowych,
 • transport odpadów,
 • odzysk i unieszkodliwianie odpadów,
 • produkcja paliw alternatywnych z odpadów,
 • rekultywacje terenów zdegradowanych,
 • doradztwo ekologiczne.
 
Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców, zakłady przemysłowe, samorządy oraz klientów indywidualnych.
 
 
Chemeko – System Sp. z o.o.
ul. Jerzmanowska 4 – 6
54 – 519 Wrocław
Tel. 71 338 40 87
Fax. 71349 91 43
www.chemekosystem.com.....::::: Z A P R A S Z A M Y:: D O :: W S P Ó Ł P R A C Y :::::.....

Ta firma nie dodała jeszcze żadnej referencji

Bądź widoczny ! Pobierz baner i zamieść na swojej stronie.