Centrala Zbytu Węgla "Węglozbyt" S.A.

ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
Województwo: śląskie
Zobacz na mapie

Telefon: 32 757 36 00, 32 757 37 15
Fax: 32 757 36 01
Strona www: www.czw.com.pl
E-mail:

Opcje

  • Wersja do wydruku
  • Pobierz wersję pdf
  • Dodaj do schowka
  • Zaplanuj trasę
CZW "Węglozbyt" S.A. należąca do Grupy Kapitałowej Węglokoks współpracuje na podstawie umów sprzedaży węgla z najwięłszymi producentami węgla, głównie z Polską Grupą Górniczą S.A. i Węglokoks Kraj Sp. z o.o., dzięki czemu posiada pełną ofertę polskiego węgla we wszystkich typach, sortymentach i klasach. Klientami "Węglozbytu" są zarówno finalni odbiorcy węgla, jak również firmy pośredniczące w handlu węglem. Firma współpracuje z odbiorcami na podstawie umów sprzedaży węgla lub składanych zamówień. "Węglozbyt" oferuje swoim klientom węgiel bezpośrednio z kopalń oraz z własnego Składowiska Węgla w Ostrowie Wlkp.

CZW "Węglozbyt" S.A. posiada i eksploatuje duże przemysłowe Składowisko Węgla w Ostrowie Wlkp., które stanowi atrakcyjne zaplecze dla odbiorców węgla w promieniu co najmniej 180 km. Maksymalna pojemność Składowiska wynosi 1,7 mln ton. Na obszarze 42 ha znajdują się m.in. wybetonowane place, przeznaczone przede wszystkim do magazynowania węgla grubego, zapewniające minimalizację strat powstałych podczas składowania. Składowisko, dysponując specjalistycznym sprzętem do wyładunku i ekspedycji węgla, posiada warunki techniczne do przyjmowania całopociągowych dostaw, rozładunku i składowania materiałów sypkich, a następnie ich załadunku na transport kolejowy lub samochodowy. Dobowa wydajność prac ładunkowych wynosi 7.000 - 11.000 t/dobę w odniesieniu do węgla w sortymentach grubych lub około 5.000 t/dobę dla przeładunku kruszyw budowlanych. Dodatkowym atutem Składowiska jest własne laboratorium analityczno - diagnostyczne.

Podstawowym zadaniem Składowiska jest sprzedaż węgla pochodzącego od producentów oraz tworzonych na Składowisku mieszanek węglowych o właściwościach zgodnych z indywidualnymi wymaganiami odbiorców. Składowisko jest przystosowane do przechowywania surowców energetycznych takich jak węgiel, koks, biomasa a także innych surowców sypkich luzem, ładunków ponadgabarytowych. Oprócz korzystnych warunków składowania Spółka proponuje dodatkowe operacje logistyczne m.in. segregowanie, kruszenie, przesiewanie czy konfekcjonowanowanie. 


   

Ta firma nie dodała jeszcze żadnej referencji

Bądź widoczny ! Pobierz baner i zamieść na swojej stronie.