OMEGA Spółka Akcyjna

ul.Plac Konstytucji 3 Maja 1
67-200 Głogów
Województwo: dolnośląskie
Zobacz na mapie

Telefon: 768350134
Fax: 768350134
Strona www: www.eomega.eu
E-mail:

Opcje

  • Wersja do wydruku
  • Pobierz wersję pdf
  • Dodaj do schowka
  • Zaplanuj trasę
Firma Omega SA już w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku rozpoczęła prace nad problemem zmniejszania emisji szkodliwych związków siarki i azotu do powietrza. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku podjęliśmy szereg działań, mających na celu dostarczanie wyrobów o najwyższym standardzie i opracowaliśmy półsuchą metodę odsiarczania spalin z wykorzystaniem reagenta De-emis® oraz nową metodę odazotowania spalin.
 
Oferowane naszym klientom rozwiązania umożliwiają dotrzymanie wymagań ochrony środowiska przy optymalnym dostosowaniu się do potrzeb użytkownika. W porównaniu z innymi instalacjami odsiarczania spalin, instalacja odsiarczania spalin metodą De-emis® jest produktem konkurencyjnym z uwagi na niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne oraz niewielką powierzchnię wykorzystywaną do jej zabudowy.

Firma działa głównie na rynku krajowym. Oferta firmy kierowana jest do średniej wielkości ciepłowni, elektrociepłowni i elektrowni spalających, jako główne paliwo węgiel kamienny bądź węgiel brunatny.
 
Kilkuletnia współpraca z osobami zajmującymi się ochroną środowiska w zakładach przemysłowych, w tym w oczyszczalniach ścieków oraz z organami ochrony środowiska zarówno na szczeblu gmin, powiatów jak i województw zwróciła naszą uwagę na ogólnopolski problem zagospodarowania osadów ściekowych (odpadów) pochodzących z oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym zostały podjęte działania zmierzające do znalezienia sposobu zagospodarowania tego rodzaju odpadów. Aktualnie dysponujemy technologią otrzymywania nawozu organiczno-mineralnego Oskar, do produkcji którego wykorzystuje się nadmiarowe osady ściekowe pochodzące z oczyszczalni ścieków.
 
Przy projektowaniu i realizacji inwestycji oraz produkcji regenta firma OMEGA Sp. z o.o. współpracuje z następującymi firmami:
• Biuro Studiów, Projektów i Realizacji „Energoprojekt-Katowice” SA
• Pro-lab Sp. z o.o. grupa Anwil S.A. z siedzibą we Włocławku

Oferta: 

- Projektowanie i dostawy „pod klucz” instalacji odsiarczania spalin opartej na metodzie De-emis®
- Projektowanie i dostawy „pod klucz” mokrych odpylaczy hybrydowych z wypełnieniem komórkowym i wymiennikiem ciepła
- Opracowywanie raportów o oddziaływaniu na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
- Opracowanie wniosków o wydanie lub zmianę pozwoleń zintegrowanych oraz pozwoleń sektorowych
- Generalna realizacja instalacji do produkcji nawozu organiczno-mineralnego z osadów ściekowych
- Diagnostyka, doradztwo i konsultacje w zakresie instalacji ochrony powietrza
- Projektowanie i dostawy „pod klucz” instalacji odpylających – filtry workowe
- Projektowanie i dostawy „pod klucz” instalacji redukcji emisji tlenków azotu

Odsiarczanie gazów spalinowych metodą De-emis®.

Zapraszamy do współpracy
 

Bądź widoczny ! Pobierz baner i zamieść na swojej stronie.