Sterownik pneumatyczny uniwersalny UC

Roediger Vacuum GmbH Spółka z o.o. oddział w Polsce
ul. Prudnicka 40
47-300 Krapkowice

Przejdź do firmy

Produkt występuje w:
Instalacje wodno-kanalizacyjne
Roboty ziemne

Średnia ocena: 0

Opcje

  • Wersja do wydruku
  • Produkty firmy
  • Pobierz wersję pdf
  • Dodaj do schowka

Zadanie

Zadaniem uniwersalnego sterownika jest otwieranie zaworu podciśnieniowego, w momencie, gdy rząpie studni zaworowej zostanie wypełnione w odpowiednim stopniu, oraz zamknięcie zaworu podciśnieniowego, gdy ścieki zostaną całkowicie odprowadzone z 

Ustawienia

Ogranicznik podciśnienia jest fabrycznie ustawiony na wartość -0.25 bara nie występuje możliwość zmiany nadanej wartości. Ogranicznik ma na celu zapobieganie odprowadzenia ścieków do sieci podciśnieniowej, jeżeli znajdujące się w niej podciśnienie jest zbyt niskie.

Czas otwarcia zaworu podciśnieniowego może zostać zmieniony poprzez wyregulowanie śrubki w sterowniku uniwersalnym. Ustawienia fabryczne przewidują długość ok. 4 sekund, podczas których zawór podciśnieniowy będzie otwarty. Jest to czas zapewniający właściwy stosunek cieczy do powietrza i odnosi się prawie do wszystkich warunków, w których działa zawór podciśnieniowy.

Czas otwarcia może zostać ustawiony poprzez przekręcenie śrubki w jeden z możliwych kierunków +/-. Do działania zaworu w standardowych warunkach, zmiana ustawienia czasu nie jest wymagana.

Regulacja może być wymagana w przypadku oddania do użytku nowych systemów, nowych przyłączy czy rozbudowy istniejących systemów. Regulacje powinny być przeprowadzone przez technika z firmy Aqseptence Group GmbH, jeżeli istnieje taka możliwość.

Niekontrolowane zmiany w ustawieniach czasu dla zaworu podciśnieniowego mogą prowadzić do wprowadzania do systemu większej ilości powietrza, co będzie skutkowało większym zużyciem energii.

Poziom napełnienia rząpia jest ustawiany poprzez trzpień aktywujący zamontowany na sterowniku uniwersalnym.

Możliwe do wykorzystania są trzy trzpienie aktywujące.

1.      Trzpień aktywujący 38    = ok. 38cm przy podciśnieniu -0,6 bar

2.      Trzpień aktywujący 20    = ok. 20cm przy podciśnieniu -0,6 bar

3.      Trzpień aktywujący 12    = ok. 12cm przy podciśnieniu -0,6 bar 

UWAGA:

Jeżeli wartość podciśnienia spadnie do ok. -0.3 bara, wtedy poziom napełnienia do zainicjowania otwarcia zaworu podciśnieniowego zostanie zredukowany o połowę.

 

PODŁĄCZENIA

Sterownik uniwersalny posiada cztery końcówki do podłączenia wężyków gumowych:

VAC– podłączenie do podciśnienia
VLV– podłączenie do zaworu podciśnieniowego

AIR– podłączenie do atmosfery

SEN– podłączenie do nakrętki rury sensorowej