Sprawozdawczość środowiskowa Częstochowa śląskie

Eko-energo Projekt Sp. z o. o.
ul. Okulickiego 42/44 lok. 7
42-218 Częstochowa

Przejdź do firmy

Produkt występuje w:
Ochrona środowiska, ekologia

Średnia ocena: 0

Opcje

  • Wersja do wydruku
  • Produkty firmy
  • Pobierz wersję pdf
  • Dodaj do schowka
Przygotujemy oraz przedłożymy do właściwych organów, raporty, zestawienia roczne oraz informację dotyczące:
  •     opłat za korzystanie ze środowiska (WIOŚ, Urząd Marszałkowski)
  •     danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów oraz sposobie gospodarowania nimi (Urząd Marszałkowski)
  •     emisji gazów i pyłów do powietrza (KOBiZE)
  •     opakowań i opłaty produktowej