1 2 3

Analizy fizyko-chemicznych oraz bakteriologicznych wód pitnych Częstochowa śląskie

Pobierzemy próbki wody pitnej oraz przeprowadzimy analizę bakteriologiczną i fizykochemiczną wraz z opracowaniem wyników w...

Analizy fizyko-chemicznych ścieków przemysłowych Częstochowa śląskie

Oferujemy pobór próbek ścieków przemysowych, analizy oraz opracowanie wyników w formie raportu (akredytacja PCA)

Analizy odpadów (testy zgodności, karty charakterystyk odpadów) Częstochowa śląskie

Zrealizujemy analizy i opracujemy raporty z testów zgodności odpadów (karty charakterystyk odpadów)

Badania i pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza atmosferycznego Częstochowa śląskie

Zrealizujemy pomiary i opracujemy analizy z wyników pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza atmosferycznego.

Docieplenia budynków

Ocieplenia i modernizacje bloków mieszkalnych powinny odbywać się w zgodzie z prawem krajowym i wspólnotowym, w związku z tym...

Dokumentacje do wniosków o pozwolenia na wytwarzanie, odzysk, transport odpadów Częstochowa śląskie

Opracujemy dokumentację wraz z wnioskiem o pozwolenie na wytwarzanie, odzysk, transport odpadów. Przygotujemy i przedłożymy we...

Dokumentacje do wniosków o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Częstochowa śląskie

Przygotujemy informację do właściwego urzędu o emisji gazów i pyłów do powietrza. Opracujemy dokumentację wraz z wnioskiem o...

Dokumentacje do wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego IPPC Częstochowa śląskie

Opracujemy pełną dokumentację wraz z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego, zaktualizujemy istniejące pozwolenia zintegrowane po...

1 2 3